Banner

Kế toán Đông Phong nhận cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với mức phí dịch vụ chỉ 300k, 3 ngày làm việc có kết quả, tư vấn và giao nhận hồ sơ tại địa chỉ của khách hàng. Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh bao gồm các trường hợp sau:

- Thay đổi vốn điều lệ 

- Thay đổi tên công ty

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty

- Thông tin đăng ký thuế (bao gồm: địa chỉ nhận thông báo thuế, tài khoản ngân hàng, thay đổi ngành nghề chính)

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thêm người đại diện pháp luật

- Chuyển đổi loại hình của công ty (TNHH MTV thành TNHH 2 thành viên trở lên hoặc ngược lại, chuyển đổi TNHH thành cổ phần...)

- Cập nhật thông tin cá nhân của chủ sở hữu, thành viên, người đại diện theo pháp luật.

Hiện nay, việc nộp hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM. Lệ phí khi nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Phí nộp hồ sơ: 100.000 đồng

+ Phí công bố thông tin doanh nghiệp: 300.000 đồng

+ Làm con dấu công ty: 400.000 đồng (Công ty phải làm lại con dấu nếu như việc thay đổi đăng ký kinh doanh làm ảnh hưởng đến nội dung của con dấu hiện tại của công ty)

Kế toán Đông Phong cam kết chỉ tính phí dịch vụ 300.000 đồng trong việc thực hiện dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY       1.200.000    ĐÃ BAO GỒM PHÍ CON DẤU
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ       700.000        KHÁC QUẬN THÊM 800.000 (PHÍ CON DẤU VÀ HỒ SƠ CHUYỂN QUẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ)   
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ CHỦ SỞ HỮU       700.000     
THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ       700.000     
THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH       700.000     
THAY ĐỔI THÔNG TIN THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG       700.000     
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG       200.000     
THÀNH LẬP CHI NHÁNH       700.000     
CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY    1.000.000       THÊM 400.000 NẾU CÓ PHÁT SINH KHẮC DẤU   
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VPĐD    700.000     


Nếu quý công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh khác không có trong báo giá thì vui lòng liên hệ 0877253724 - 0877250915 sẽ được tư vấn và báo giá chi tiết.

Gọi ngay Hotline 0877253724 - 0877250915 để được tư vấn các vấn đề pháp lý, giải đáp các thắc mắc và liên hệ sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.