Banner

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Kể từ ngày 25/01/2016, Bộ Công Thương chính thức cho phép thương nhân nước ngoài trong khối WTO được phép thành lập Văn Phòng Đại Diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nhằm tìm kiếm và xúc tiến thương mại. Theo đó, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài chính là Nghị Định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI:

- Thương nhân nước ngoài được thành lập theo pháp luật của quốc gia tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Hiện nay chỉ các thành viên trong WTO mới được thành lập VPĐD tại Việt Nam)

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 1 năm tại nước Sở tại. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân có quy định thời gian hoạt động kinh doanh thì thời gian còn lại trên giấy đăng ký kinh doanh khi thương nhân thành lập văn phòng đại diện phải còn ít nhất 1 năm.

- Nội dung hoạt động của Văn Phòng Đại Diện của thương nhân phải phù hợp với cam kết của Việt Nam nếu không phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng của Bộ quản lý chuyên ngành.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN là 5 năm nhưng không quá thời hạn còn lại trong giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân tại quốc gia sở tại.

HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của thương nhân nước ngoài

- Văn bản thương nhân nước ngoài cử người đứng đầu văn phòng đại diện

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán/ Văn bản xác nhận tình trạng, nghĩa vụ thuế trong năm gần nhất.

- Bản sao giấy tờ cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện

- Tài liệu về địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: Hợp đồng thuê nhà hoặc tài liệu chứng minh quyền khai thác sử dụng địa điểm làm trụ sở của thương nhân nước ngoài và Bản sao tài liệu nơi làm trụ sở.

Lưu ý: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng việt và chứng thực theo quy định của Việt Nam. Riêng giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân phải được hợp thức hóa lãnh sự.

Lệ phí thành lập văn phòng đại diện tại Sở Công Thương là 3.000.000 đồng

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI:

- Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện phải gửi báo cáo theo mẫu về tình hình hoạt động của mình qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

- Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.


 Kế toán Đông Phong nhận thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài với mức phí dịch vụ trọn gói là 15.000.000 đồng. Gói dịch vụ trọn gói thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (Đã bao gồm lệ phí nộp Sở Công Thương, chi phí dịch thuật, công chứng và hợp thức hóa lãnh sự) bao gồm:

          - Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

          - Bố cáo thành lập văn phòng đại diện theo quy định

          - Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu

         - Miễn phí báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện trong năm đầu với Sở Công Thương

         - Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý kinh doanh và thuế cho thương nhân mong muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

LIÊN HỆ NGAY 0877253724 – 0877250915 Ms. Ly ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN


Xem thêm Dịch vụ khác của Kế toán Đông Phong: Dịch vụ kế toán, Thành lập công ty, Chữ ký số